• q u e f e r 2 0 1 8

#quefer2k20

ROBA

TEMPORADA 2K20

BLOG

TEXTOS, MOGUDES I MÉS

Samarretes de Quefer per la campanya “Il·luminem la Gaietana!”

La Gaietana és una casa d’Alella (Maresme) de 7 segles d’història que des del juny del 2019 acull un projecte de recuperació.

Roba de Quefer al capítol pilot de la Websèrie Extraradi

Roba de Quefer apareixarà al capítol pilot de la websèrie Extraradi. La websèrie reflecteix les problemàtiques d’un barri i els seus habitants.